Δεκέμβριος 2007

Στα έργα του Διαμαντή Σταγγίδη διακρίνεται ένα κοινό χαρακτηριστικό , το σπάσιμο των μορφών και το παιχνίδισμα των χρωμάτων με έναν ιδιαίτερο και ιδιόμορφο τρόπο. Είναι εμφανής η ιδιαίτερη ταυτότητα των έργων. Αν και ουσιαστικά χρησιμοποιείται η ίδια τεχνική, με έναν λιτό θα έλεγα τρόπο, παράλληλα διαφοροποιείται. Εδώ διακρίνεται η καλή χρήση , μα και η σωστή ταξινόμηση του χρώματος.Προσεγγίζεται ωραία η βαρύτητά του, ανάλογα με την αισθητική αλλά και συνάμα την ψυχική διάθεση που αποδίδεται στο έργο του .

Το έργο του κινείται στα πλαίσια μίας αφαιρετικής ζωγραφικής, με κύριο χαρακτηριστικό το χρώμα . Το χρώμα είναι αυτό που κατευθύνει την φόρμα των έργων. Αφαίρεση-χρώμα-γραμμές είναι τα κύρια χαρακτηριστικά που πλαισιώνουν την καλλιτεχνική του δημιουργία. Διακρίνεται και μία μικρή αυστηρότητα στα έργα , ίσως λόγω του έντονου διαχωρισμού των χρωμάτων. Παρόλα αυτά και από την επιλογή των θεματών και την επιλογή των τίτλων φαίνεται πως είναι μία προσεγμένη καλλιτεχνική δουλειά. Μου αρέσει γενικότερα η αφαιρετική ζωγραφική, αυτή που κινούμενη από το χρώμα πλάθει μία νέα οπτική αισθητική ενός θέματος, που αφήνει και τον καλλιτέχνη μα και τον θεατή να προσπαθήσει μέσω της δικής του οπτικής να δώσει μία προσωπική ταυτότητα στο έργο τέχνης.

 

Νικολαίδου Ελένη

Κριτικός - Ιστορικός της Τέχνης

Τμήμα Πλαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων