"Χρωματική σύνθεση Α" - λάδι σε καμβά- 90 x 105 cm - 2007

πίσω