"Έργα που πιθανόν δεν έχουν κανένα νόημα"

code 200917 - πλαστικό σε καμβά- μέρος 1ο - 30 X 30 cm - 2009