"Έργα που πιθανόν δεν έχουν κανένα νόημα"

code 200924 - πλαστικό σε καμβά- μέρος 8ο - 30 X 30 cm - 2009