"Έργα που πιθανόν δεν έχουν κανένα νόημα "

code 200917 έως 200926 - πλαστικό σε καμβά- 10 μέρη - 30 X 30 cm - 2009