"Λήθη ο εχθρός του ποιητή II"

κωδικός 200928 - λάδι σε καμβά- 50 X 60 cm - 2009