"Λήθη ο εχθρός του ποιητή III"

κωδικός 200929 - λάδι σε καμβά- 50 X 60 cm - 2009