"Λήθη ο εχθρός του ποιητή IV"

κωδικός 200930 - λάδι σε καμβά- 50 X 60 cm - 2009