"Λήθη ο εχθρός του ποιητή VI"

κωδικός 200932 - λάδι σε καμβά- 50 X 60 cm - 2009