" Να πως διαβάζεται ένα ποίημα"

κωδικός 200937 - λάδι σε καμβά- 190 X 100 cm - 2009