" Μελαγχολία"

κωδ. 200938 - λάδι σε καμβά- 190 X 100 cm - 2009