" Η αίσθηση της επανάστασης ΙI "

κωδ. 201409 - λάδι σε καμβά - 130 X 100 cm - 2014