" Η αίσθηση της επανάστασης ΙII "

κωδ. 201410 - λάδι σε καμβά - 130 X 100 cm - 2014