" Η αίσθηση της επανάστασης ΙV "

κωδ. 201411 - λάδι σε καμβά - 130 X 100 cm - 2014