"προσωπικό interregnum"

κωδ. 201601- ακρυλικό σε καμβά - 100 X 100 cm - 2016