"ομάδα διαπραγμάτευσης"

κωδ. 201602- ακρυλικό σε καμβά - 160 X 100 cm (δίπτυχο)- 2016