"η πλατεία των αγανακτισμένων"

κωδ. 201603- ακρυλικό σε καμβά - 160 X 100 cm (δίπτυχο)- 2016