"διαπραγμάτευση"

κωδ. 201604- ακρυλικό σε καμβά - 160 X 100 cm (δίπτυχο)- 2016