"Ιδιωτικός κήπoς ΙΙΙ"

κωδ. 201609- λάδι σε καμβά - 90 X 90 cm - 2016