"άτιτλο"

code 201610 - λάδι και κόλλα σε καμβά (δίπτυχο) - 100 X 160 cm - 2016