15-21 Ιουνίου 2009 "ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΤΕΧΝΗ ?" ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ στο κτίριο του

συλλόγου Ελλήνων αρχαιολόγων στο ΘΗΣΕΙΟ - ΑΘΗΝΑ στα πλαίσια του Athens Fringe Festival 2009