Αστικός Οικοδομικός Συνεταιρισμός Δήμου Προσοτσάνης

Tηλ. επικοινωνίας : 2522 110 205

φαξ : 2522 110 208

email επικοινωνίας: astikosynetairismos@gmail.com

ΧΡΗΣΙΜΑ

νέο καταστατικό

παλαιό καταστατικό

κατάσταση μελών

επιστολή προς όλα τα μέλη

Ιδιωτικό Συμφωνητικό
(μεταβίβασης συνεταιριστικής μερίδας)

Αίτηση εγγραφής στον ΑΟΣΠ

Αίτηση διαγραφής από τον ΑΟΣΠ

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  Δ.Σ.  ΓΙΑ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  ΣΕ ΣΩΜΑ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 2/2019

 

Προσοτσάνη, 4 Ιουλίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00, στα γραφεία του «Αστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού Δήμου Προσοτσάνης Συν. Π.Ε.» συνήλθε σε συνεδρίαση μετά την εκλογή του στις 23-6-2019, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο με μοναδικό θέμα τον καταρτισμό του σε Σώμα.

Μετά από μυστική ψηφοφορία προέκυψε το παρακάτω αποτέλεσμα:

 1. Ζάμπα Αναστασία του Νικολάου                    Πρόεδρος
 2. Παυλίδης Πέτρος του Ιωάννη                          Αντιπρόεδρος
 3. Μαναρίδου Ευθυμία Βενιαμίν                          Γεν. Γραμματέας
 4. Ιντζές Αθηνόδωρος του Γεωργίου                           Ταμίας
 5. Κιαπίδης Παναγιώτης του Ελευθερίου             Μέλος
 6. Υφαντόπουλος Γεώργιος του Κων/νου           Μέλος     
 7. Καφαδάρης Γεώργιος του Πέτρου                            Μέλος

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό διαβάστηκε και υπογράφεται ως εξής:

Η  Πρόεδρος                               Ο Αντιπρόεδρος                                    Η Γεν.  Γραμματέας

 

Ο Ταμίας              Το μέλος Α’                        Το μέλος Β’                       Το μέλος Γ’

 

 

Το παρόν αποτελεί ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου με αριθ. 2/2019.

Για το Δ.Σ.

  Η Πρόεδρος                                                                   Η Γεν. Γραμματέας

 

    Ζάμπα Αναστασία                                                                  Μαναρίδου Ευθυμία

 

 

*******************************************************************************************

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χρήστου Μέτιου, η Περιφέρεια ΑΜΘ διαθέτει 3.346.194 ευρώ από το Επιχειρησιακό της Πρόγραμμα για έργα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων, εκπόνησης Τοπικών Χωρικών Σχεδίων και για δράσεις προβολής έργων αστικής ανάπτυξης στους Δήμους Προσοτσάνης, Παρανεστίου και Δράμας.
Πιο συγκεκριμένα:
Δήμος Προσοτσάνης
Στον Δήμο Προσοτσάνης εντάχθηκαν για χρηματοδότηση τρία έργα συνολικού προϋπολογισμού 2,6 εκατομμυρίων ευρώ. Τα δύο πρώτα αφορούν στην ενεργειακή αναβάθμιση του κλειστού γυμναστηρίου «Γ. Μακρής», προϋπολογισμού 1.301.772 ευρώ, και του Ξενώνα Φιλοξενίας Νέων Πετρούσας, με προϋπολογισμό 847.788 ευρώ. Το τρίτο έργο αφορά στην εκπόνηση του Τοπικού Χωρικού Σχεδίου του Δήμου και έχει προϋπολογισμό 499.642 ευρώ.
Τα έργα ενεργειακής αναβάθμισης έχουν στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση των λειτουργικών δαπανών των δύο κτιρίων, ενώ με την εκπόνηση του Τοπικού Χωρικού Σχεδίου θα αποτυπωθούν οι χρήσεις γης εντός των ορίων του Δήμου, θα καθοριστούν οι οικιστικές περιοχές και οι επεκτάσεις τους, οι περιοχές παραγωγικών δραστηριοτήτων κλπ.

Από το Γραφείο Ενημέρωσης Περιφερειάρχη
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

******************************************************************************************

ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ                                            Προσοτσάνη,  3 Ιουνίου 2019
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ                                              Προς:  όλα τα μέλη
Μ. Αλεξάνδρου 3 (κτήριο πρώην ΕΠΑ.Λ.)
Τ.Κ. 662 00 Προσοτσάνη Δράμας
Τηλ: 2522110205
Φαξ: 2522110208                                           
E-mail: astikosynetairismos@gmail.com
www.prosotsani.gr (επιλέγεις το εικονίδιο του Συνεταιρισμού)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Την Κυριακή 9 Ιουνίου 2019 και ώρα 10.00 π.μ. στη δημοτική αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Προσοτσάνης (αύλιο χώρο πρώην Επαγγελματικού Λυκείου και παλαιότερα Γυμνασίου) θα πραγματοποιηθεί η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του «Αστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού Δήμου Προσοτσάνης». Επειδή δεν αναμένεται να υπάρξει η απαιτούμενη από το νόμο απαρτία κατά την πρώτη σύγκληση, αυτή θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή (16/6/2019) την ίδια ώρα και τόπο και σε περίπτωση πάλι μη απαρτίας, αυτή θα γίνει τελικά με όσα μέλη παραβρεθούν την Κυριακή 23 Ιουνίου 2019 και από ώρα 10.00 π.μ. έως 14:00 στον ίδιο τόπο με τα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση ισολογισμού - απολογισμού χρήσης έτους 2018.
 2. Διαγραφές - εγγραφές μελών.
 3. Ενημέρωση για την πορεία του Συνεταιρισμού - προτάσεις μελών.
 4. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Εποπτικού Συμβουλίου.

Ο ισολογισμός - απολογισμός χρήσης έτους 2018 καθώς και το πρακτικό του Εποπτικού Συμβουλίου αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο του Συνεταιρισμού προκειμένου να λάβετε γνώση. Ακόμη, στον παραπάνω ιστότοπο έχει αναρτηθεί η αίτηση υποψηφιότητας για τις εκλογές καθώς και άλλα σχετικά έγγραφα προς τα μέλη. Αν ενδιαφέρεστε να θέσετε υποψηφιότητα για τα όργανα του Α.Ο.Σ.Δ.Π. παρακαλούμε συμπληρώστε την αίτηση και αφού την υπογράψετε να την αποστείλετε στα γραφεία του Συνεταιρισμού με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο (ιδιοχείρως, ταχυδρομικώς, φαξ, e-mail) μέχρι και την Παρασκευή πριν από τις εκλογές (όποτε αυτές τελικά πραγματοποιηθούν).
Στην ψηφοφορία απαιτείται να υπάρχει η φυσική παρουσία του μέλους και όχι δια αντιπροσώπου ή επιστολική ψήφος.
Για το Δ.Σ.
     Ο Πρόεδρος                                                                                                    Η Γραμματέας

 

Αραμπατζής Ιωάννης                                                                                   Πασχαλίδου Δέσποινα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΟΣΠ 2019
Ισολογισμός ΑΟΣΠ 2018
Πρακτικό ΕΣ 1-2019 (έγκριση ισολογισμού 2018)
Πρόσκληση Σύγκληση Γ.Σ. 2019 ΑΟΣΔΠ (με αίτηση εκλογών)

Διοικητικός απολογισμός 2018
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ.Σ. 1-2019

 

 

*******************************************************************************************

ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ Προσοτσάνη, 7 Μαΐου 2018
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Μ. Αλεξάνδρου 3 (κτήριο πρώην ΕΠΑ.Λ.)

Τ.Κ. 662 00 Προσοτσάνη Δράμας
Τηλ: 2522110205

Φαξ: 2522110208

E-mail: astikosynetairismos@gmail.com

www.prosotsani.gr (επιλέγεις τον Συνεταιρισμό στη δεξιά στήλη)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Την Κυριακή 13 Μαΐου 2018 και ώρα 11.00 π.μ. στον όροφο του κτιρίου όπου στεγάζεται το γραφείο του Συνεταιρισμού (στο πρώην Επαγγελματικό Λύκειο Προσοτσάνης και παλαιότερα Γυμνάσιο) θα πραγματοποιηθεί η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του «Αστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού Δήμου Προσοτσάνης». Επειδή δεν αναμένεται να υπάρξει η απαιτούμενη από το νόμο απαρτία κατά την πρώτη σύγκληση, αυτή θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή (20/5/2018) την ίδια ώρα και τόπο και σε περίπτωση πάλι μη απαρτίας, αυτή θα γίνει τελικά με όσα μέλη παραβρεθούν την Κυριακή 27 Μαΐου 2018 και ώρα 11.00 π.μ. στον ίδιο τόπο με τα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση ισολογισμού - απολογισμού χρήσης έτους 2017.

 2. Διαγραφές - εγγραφές μελών.

 3. Ενημέρωση για την πορεία του Συνεταιρισμού - προτάσεις μελών.

Ο ισολογισμός - απολογισμός χρήσης έτους 2017 καθώς και το πρακτικό του Εποπτικού Συμβουλίου αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο του Συνεταιρισμού (www.prosotsani.gr επιλέγεις τον Συνεταιρισμό στη δεξιά στήλη) προκειμένου όλα τα μέλη να λάβουνε γνώση. Ακόμη, στον παραπάνω ιστότοπο υπάρχουν και άλλα σχετικά έγγραφα που ενδιαφέρουν τα μέλη (καταστατικό, αιτήσεις εγγραφής & διαγραφής, ιδιωτικό συμφωνητικό μεταβίβασης μερίδας, ονομαστική κατάσταση μελών, ανακοινώσεις κ.α.).

Η παρουσία όλων των μελών κρίνεται απαραίτητη, αφού θα γίνει ενημέρωση σχετικά με την πορεία του Συνεταιρισμού

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                   Η ΓραμματέαςΑραμπατζής Ιωάννης                    Πασχαλίδου Δέσποινα

 

Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης 2018

Ισολογισμός ΑΟΣΠ 2017

Πρακτικό ΕΣ 1-2018

Πρόσκληση Σύγκληση Γ.Σ. 2018

 

*******************************************************************************************

ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ Προσοτσάνη, 3 Απριλίου 2017
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Μ. Αλεξάνδρου 3 (κτήριο πρώην ΕΠΑ.Λ.)

Τ.Κ. 662 00 Προσοτσάνη Δράμας
Τηλ: 2522110205

Φαξ: 2522110208

E-mail: astikosynetairismos@gmail.com

www.prosotsani.gr (επιλέγεις τον Συνεταιρισμό στη δεξιά στήλη)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Την Κυριακή 23 Απριλίου 2017 και ώρα 11.00 π.μ. στον όροφο του κτιρίου όπου στεγάζεται το γραφείο του Συνεταιρισμού (στο πρώην Επαγγελματικό Λύκειο Προσοτσάνης και παλαιότερα Γυμνάσιο) θα πραγματοποιηθεί η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του «Αστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού Δήμου Προσοτσάνης». Επειδή δεν αναμένεται να υπάρξει η απαιτούμενη από το νόμο απαρτία κατά την πρώτη σύγκληση, αυτή θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή (30/4/2017) την ίδια ώρα και τόπο και σε περίπτωση πάλι μη απαρτίας, αυτή θα γίνει τελικά με όσα μέλη παραβρεθούν την Κυριακή 7 Μαΐου 2017 και ώρα 11.00 π.μ. στον ίδιο τόπο με τα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση ισολογισμού - απολογισμού χρήσης έτους 2016.

 2. Διαγραφές - εγγραφές μελών.

 3. Ενημέρωση για την πορεία του Συνεταιρισμού - προτάσεις μελών.

Ο ισολογισμός - απολογισμός χρήσης έτους 2016 καθώς και το πρακτικό του Εποπτικού Συμβουλίου αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο του Συνεταιρισμού (www.prosotsani.gr επιλέγεις τον Συνεταιρισμό στη δεξιά στήλη) προκειμένου όλα τα μέλη να λάβουνε γνώση. Ακόμη, στον παραπάνω ιστότοπο υπάρχουν και άλλα σχετικά έγγραφα που ενδιαφέρουν τα μέλη (καταστατικό, αιτήσεις εγγραφής & διαγραφής, ιδιωτικό συμφωνητικό μεταβίβασης μερίδας, ονομαστική κατάσταση μελών, ανακοινώσεις κ.α.).

Η παρουσία όλων των μελών κρίνεται απαραίτητη, αφού θα γίνει ενημέρωση σχετικά με την πορεία του Συνεταιρισμού.

Για το Δ.Σ.

                                                           Ο Πρόεδρος                                                                                                       Η Γραμματέας

                                                      Αραμπατζής Ιωάννης                                                                                        Πασχαλίδου Δέσποινα

 

Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης 2017

Διοικητικός απολογισμός 2016
Ισολογισμός ΑΟΣΠ 2016
Πρακτικό ΕΣ 1-2017 (έγκριση ισολογισμού 2016)
Πρόσκληση Σύγκληση Γ.Σ. 2017

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  12-7-2016

Την Τρίτη 12 Ιουλίου 2016 συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. που προέκυψε από τις εκλογές της 26ης Ιουνίου 2016. Η σύνθεσή του είναι:


α/α

Ονοματεπώνυμο

Θέση

1

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ

πρόεδρος

2

ΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ

αντιπρόεδρος

3

ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΛΑΖΑΡΟΥ

γραμματέας

4

ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ταμίας

5

ΚΙΑΠΙΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

μέλος

6

ΣΑΜΑΡΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

μέλος

7

ΚΑΦΑΔΑΡΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ

μέλος

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  26-6-2016

 

ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Την Κυριακή 26 Ιουνίου 2016 και ώρα 10:00 διεξήχθη η ετήσια τακτική ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ των μελών του Συνεταιρισμού και στη συνέχεια οι ΕΚΛΟΓΕΣ για τα όργανα της Διοίκησης. Συνολικά ψήφισαν 35 μέλη:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

Υποψήφιοι Διοικητικού Συμβουλίου (ψήφοι)

1. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ (30)

2. ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (21)

3. ΚΙΑΠΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ (19)

4. ΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (15)

5. ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΛΑΖΑΡΟΥ (14)

6. ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (12)

7. ΚΑΦΑΔΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ (8)

8. ΣΤΟΥΠΑΣ ΔΑΝΙΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (5)


Υποψήφιοι Εποπτικού Συμβουλίου (ψήφοι)

1.ΛΑΣΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΛΑΣΚΑΡΗ (21)

2.ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ (19)

3.ΒΑΪΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (18)

 

 

Σημ.: Με κόκκινο χρώμα δεν εκλέγεται τακτικό μέλος αλλά αναπληρωματικό. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ.Σ. ΑΡΙΘ . 1/2016

-----------------------------------------------------------------

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  23-6-2016

Λόγω εκτάκτου γεγονότος η Γ.Σ. της Κυριακής 26 Ιουνίου 2016 , θα πραγματοποιηθεί στις 10:00 π.μ. στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Προσοτσάνης αντί της αίθουσας του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  23-5-2016

ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ                                 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ                                              
Μ. Αλεξάνδρου 3 (κτήριο πρώην ΕΠΑ.Λ.)
Τ.Κ. 662 00 Προσοτσάνη Δράμας
Τηλ: 2522110205
Φαξ: 2522110208                                           
E-mail: astikosynetairismos@gmail.com
www.prosotsani.gr (επιλέγεις τον Συνεταιρισμό στη δεξιά στήλη)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Κυριακή 12 Ιουνίου 2016 και ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Προσοτσάνης (υπόγειο Δημαρχείου Προσοτσάνης) θα πραγματοποιηθεί η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του «Αστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού Δήμου Προσοτσάνης». Επειδή δεν αναμένεται να υπάρξει η απαιτούμενη από το νόμο απαρτία κατά την πρώτη σύγκληση, αυτή θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή (19/6/2016) την ίδια ώρα και τόπο και σε περίπτωση πάλι μη απαρτίας, αυτή θα γίνει τελικά με όσα μέλη παραβρεθούν την Κυριακή 26 Ιουνίου 2016 και από ώρα 10.00 π.μ. έως 15:00 στον ίδιο τόπο με τα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση ισολογισμού - απολογισμού χρήσης έτους 2015.
 2. Διαγραφές - εγγραφές μελών.
 3. Ενημέρωση για την πορεία του Συνεταιρισμού - προτάσεις μελών.
 4. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Εποπτικού Συμβουλίου.

Έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο μέσα από την ιστοσελίδα του Δήμου Προσοτσάνης (www.prosotsani.gr επιλέγεις τον Συνεταιρισμό στη δεξιά στήλη) ο ισολογισμός -     απολογισμός χρήσης έτους 2015, η αίτηση υποψηφιότητας για τις εκλογές καθώς και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή ανακοίνωση προς τα μέλη. Αν κάποιο μέλος επιθυμεί να θέσει υποψηφιότητα για τα όργανα του Α.Ο.Σ.Δ.Π. πρέπει να συμπληρώσει την αίτηση και αφού την υπογράψει να την αποστείλει στα γραφεία του Συνεταιρισμού με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο (ιδιοχείρως, ταχυδρομικώς, φαξ, e-mail) μέχρι και την Παρασκευή πριν από τις εκλογές (όποτε αυτές τελικά πραγματοποιηθούν).
Στην ψηφοφορία απαιτείται να υπάρχει η φυσική παρουσία του μέλους.

Για το Δ.Σ.
     Ο Πρόεδρος                                                                                                   Η Γραμματέας

 

Αραμπατζής Ιωάννης                                                                                          Ζάμπα Αναστασία

 

Πρακτικό ΕΣ 1-2016 (έγκριση ισολογισμού 2015)
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΟΣΠ 2016 (επιλέξτε αποθήκευση)
Δ.Τ. για Γ.Σ. 2016 (με εκλογές)
Διοικητικός απολογισμός 2015
Ισολογισμός ΑΟΣΠ 2015

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

παλαιότερες αναρτήσεις

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/2015 ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρακτικό ΓΣ 1-2015

Διοικητικός απολογισμός 2014

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

a    Το ακίνητο του συνεταιρισμού εμφανίζεται πλέον και στο googleearth street view        

Σήμερα Κυριακή 30 Μαρτίου 2014 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Προσοτσάνης (αύλιο χώρο του πρώην Επαγγ. Λυκείου & της Φιλαρμονικής Προσοτσάνης) πραγματοποιήθηκε η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του «Αστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού Δήμου Προσοτσάνης Συν. Π.Ε.» Έγινε ενημέρωση για την πορεία του Συνεταιρισμού, εγκρίθηκε ο ισολογισμός - απολογισμός χρήσης έτους 2013, η τροποποίηση του καταστατικού (σύμφωνα με ν.4030/2011 & ν.4067/2012), οι διαγραφές μελών και κληρώθηκαν τα νέα μέλη σύμφωνα με την κατάσταση που ακολουθεί: Κατάσταση νέων μελών ΑΟΣΔΠ 2014. Τα υποψήφια μέλη από το 1 μέχρι το 38 μπορούν να αποκτήσουν άμεσα μερίδα, ενώ από το 39 μέχρι το 155 είναι επιλαχόντες και τηρείται η σειρά προτεραιότητας για τις αδιάθετες μερίδες που θα προκύψουν.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ε.Σ. ΑΡΙΘΜ. 1/2014 ΕΚΘΕΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2013

Διοικητικός απολογισμός 2013

Κατάσταση υποψήφιων μελών ΑΟΣΔΠ 2014

Πρακτικό ΓΣ 1-2014

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 4 / 3 / 2014

           Θέμα: «Σύγκληση Γ.Σ. των μελών του Συνεταιρισμού»

           Την Κυριακή 30 Μαρτίου 2014 και ώρα 10.30 π.μ. στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Προσοτσάνης (αύλιο χώρο του πρώην Επαγγ. Λυκείου & της Φιλαρμονικής Προσοτσάνης) θα πραγματοποιηθεί η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του «Αστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού Δήμου Προσοτσάνης Συν. Π.Ε.» με τα παρακάτω θέματα:

             όλη η ανακοίνωση

   

   

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

   

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Ο «Αστικός Οικοδομικός Συνεταιρισμός Δήμου Προσοτσάνης» π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι  δημόσια τις αδιάθετες μερίδες που προέκυψαν από διαγραφές μελών του. Σύμφωνα με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων που πραγματοποιήθηκαν τα περασμένα έτη, η μερίδα του κάθε μέλους έχει φτάσει σήμερα στο συνολικό ποσό των 766,29 ευρώ.
  Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 20-1-2014 μέχρι 20-3-2014 με συστημένη επιστολή ή αυτοπροσώπως στα γραφεία του Συνεταιρισμού στην Προσοτσάνη . Σε περίπτωση περισσοτέρων αιτήσεων από τις αδιάθετες μερίδες, θα γίνει δημόσια κλήρωση κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Μαρτίου 2014 (θα υπάρξει σχετική πρόσκληση). Εάν δεν συμπληρωθούν όλες οι αδιάθετες μερίδες η προθεσμία παρατείνεται μέχρι να εξευρεθούν ενδιαφερόμενοι.
  Ολόκληρη η ανακοίνωση
  Κατεβάστε την αίτηση

   

   

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Την Τετάρτη 31 Ιουλίου 2013 συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. που προέκυψε από τις εκλογές της 14ης Ιουλίου 2013. Η σύνθεση του είναι:

  α/α
  Διοικητικό Συμβούλιο
  ΘΕΣΗ
  1 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ
  πρόεδρος
  2 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΑΛΙΣΤΡΑΤΟΥ
  αντιπρόεδρος
  3 ΖΑΜΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
  γραμματέας
  4 ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
  ταμίας
  5 ΚΙΑΠΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
  μέλος
  6 ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
  μέλος
  7 ΣΤΑΓΓΙΔΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
  μέλος

   

   

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Την Κυριακή 14 Ιουλίου διεξήχθησαν η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ για την αλλαγή του καταστατικού καθώς και η εκλογοαπολογιστική ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ και στη συνέχεια οι ΕΚΛΟΓΕΣ του Συνεταιρισμού στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Προσοτσάνης. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται παρακάτω:

  ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 14-7-2013
  α/α
  Υποψήφιοι Διοικητικού Συμβουλίου
  ΨΗΦΟΙ
  ΘΕΣΗ
  1 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ 54 1
  2 ΒΑΪΡΑΜΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ 4 14
  3 ΖΑΜΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 15 7
  4 ΘΕΟΔΩΡΟΓΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ 10 12
  5 ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 44 4
  6 ΚΙΑΠΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 53 2
  7 (το όνομα αφαιρέθηκε μετά από αίτημα του ενδιαφερόμενου) 5 13
  8 ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΛΑΖΑΡΟΥ 14 8
  9 ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 38 5
  10 ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 13 9
  11 ΣΤΑΓΓΙΔΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 45 3
  12 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ 10 11
  13 ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΣΗΦ 13 10
  14 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΑΛΙΣΤΡΑΤΟΥ 37 6

  Υποψήφιοι Εξελεγκτικής Επιτροπής

  1 ΛΑΣΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΛΑΣΚΑΡΗ 29 2
  2 ΜΑΝΑΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 47 1
  3 ΧΑΤΖΗΦΡΑΓΚΑΛΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  20 3

  Με κόκκινο χρώμα όσοι έχουν εκλεγεί.

   

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Ύστερα από την μη επίτευξη απαρτίας κατά την συνάντηση της Κυριακής 7/7/2013, την ερχόμενη Κυριακή 14 Ιουλίου θα διεξαχθούνη η

  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ και οι ΕΚΛΟΓΕΣ του Συνεταιρισμού ώρα 10.30 π.μ., στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Προσοτσάνης

   

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

   

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 12/6/2013

   

  ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ
  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
  ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
  Πλατεία Ελευθερίας
  662 00 Προσοτσάνη
  Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2522 110205  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
  Καλούνται τα μέλη του Οικοδομικού Συν/σμού Δήμου Προσοτσάνης μετά την ομόφωνη απόφαση της 14 – 05 – 2013 του Δ.Σ., σε τακτική γενική συνέλευση στις 07 Ιουλίου 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.30 π.μ., στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Προσοτσάνης,
  με θέματα:

  Α. ΣΥΝΕΔΡΙΑ

  1. Ενημέρωση για την πορεία του Συνεταιρισμού
  2. Έγκριση – Τροποποίηση του καταστατικού του Α.Ο.Σ. Προσοτσάνης
  (Από: 10.30 ώρας / έως :12.30 ώρας)

  Β. ΣΥΝΕΔΡΙΑ

  1. Έγκριση Ισολογισμού & Απολογισμού 2012 και αποτελεσμάτων χρήσεως και απαλλαγή ευθυνών μελών Δ.Σ. & έγκριση Προϋπολογισμού «Εσόδων – Εξόδων 2013».
  2. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη επταμελούς νέου Δ.Σ. μετά των αναπληρωματικών και του Τριμελούς Εποπτικού Συμβουλίου μετά των αναπληρωματικών του.
  3. Συζήτηση και προτάσεις των μελών για θέματα του Συν/σμού.
  (Από: 12.45 ώρας / έως 15.00 ώρας)
  - Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 14 – 07 –2013, στον ίδιο χώρο και τις ίδιες ώρες για την Α. & Β, Συνεδρίες.

  - Αιτήσεις μελών για τις υποψηφιότητες , για το Δ.Σ. και την εξελεγκτική Επιτροπή, θα υποβληθούν στον Α.Ο.Σ.Π., στην κ. Μελαδίνη – Σαρηγιάννη Κυριακή, στο γραφείο του Συν/σμού
  μέχρι την Τρίτη 2 Ιουλίου 2013 & ώρα 12.00μ.μ.
  Προσοτσάνη 30 – 05 – 2013

  Για το Δ.Σ.
  Ο Πρόεδρος

  Αθανάσιος Σαμαράς
  Οικονομολόγος

   

   

  Tηλ: επικοινωνίας : 2522 110 205

  email επικοινωνίας : astikosynetairismos@gmail.com

   

   

   

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 30/4/2013

  Αστικός Οικοδομικός Συν/σμος Προσοτσάνης

  Την Παρασκευή 26 Απριλίου έγινε συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συνεταιρισμού στο νέο Γραφείο του, στο παλιό Δημαρχείο, που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία της Προσοτσάνης. Το Γραφείο παραχωρήθηκε στον Α.Ο.Σ.Π. από τον Δήμο Προσοτσάνης. Ο Συνεταιρισμός σε μερικές ημέρες θα αποκτήσει δικό του τηλέφωνο το οποίο και θα κοινοποιηθεί. Το Γραφείο θα είναι ανοικτό για το κοινό σύμφωνα με πρόγραμμα που θα αναρτηθεί στην πρόσοψη του κτιρίου αλλά εδώ. Παρακάτω δημοσιεύονται το τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου

  αλλά και η αεροφωτογραφία με τα όρια του οικοπέδου που ανήκει στον Συνεταιρισμό

  ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ

  Από το Δ.Σ. του Α.Ο.Σ.

   

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

   

   

   

   

   

   

   

  ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 30/8/2012

  Αστικός Οικοδομικός Συν/σμος Προσοτσάνης
  Ανακοίνωση

  Την Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου και ώρα 7 μ.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. του Αστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού Προσοτσάνης με θέματα, τα οποία αφορούν τον Συνεταιρισμό και έλαβε ομόφωνα τις ακόλουθες αποφάσεις:
  α. Να επισπεύσει την έξωση κτηνοτρόφου από το χώρο του οικισμού, ο οποίος, μολονότι έχει αποζημιωθεί, εξακολουθεί να παραμένει στο χώρο.
  β. Να προβεί στον έλεγχο και την ανασυγκρότηση του Μητρώου των Μελών του Οικισμού και να καθορίσει τις οφειλές κάθε Μέλους.
  γ. Να προσλάβει ειδικό Τεχνικό Σύμβουλο σε θέματα χωροταξίας, ώστε να προωθηθούν οι περαιτέρω εργασίες με γοργό ρυθμό και
  δ. Στην εξεύρεση Γραφείου σε συνεργασία με το Δήμαρχο Προσοτσάνης για την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία του Συνεταιρισμού.
  Το νέο Δ.Σ. του Α.Ο.Σ. εργάζεται πυρετωδώς για την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραχώρησης των οικοπέδων στους δικαιούχους, γεγονός, το οποίο θα συμβάλει στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη του Δήμου Προσοτσάνης. Ως εκ τούτου ζητεί από τα Μέλη του κατανόηση, υπομονή και συνεργασία για ευόδωση των στόχων του Συνεταιρισμού.


  Από το Δ.Σ. του Α.Ο.Σ.

  αντίγραφο της ΠΡΩΙΝΗΣ 8/9/2012

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 30/8/2012

              Ύστερα από πρωτοβουλία του Προέδρου του Δ.Σ. του Αστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού (Α.Ο.Σ.) Δήμου Προσοτσάνης, Αθανασίου Σαμαρά, διεξήχθη στο Γραφείο του Δημάρχου Προσοτσάνης κου Άγγελου Λύσελη ευρεία σύσκεψη στις 28/8/2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 έως 14:30.
              Παρέστησαν: Ο κος Δήμαρχος, ο Πρόεδρος του Α.Ο.Σ., μέλη του Δ.Σ. και οι μηχανικοί που θα εκπονήσουν τη σχετική μελέτη του Πολεοδομικού Σχεδίου.
  α: Έγινε μια ευρεία και εποικοδομητική συζήτηση μεταξύ των παρισταμένων.
  β: Από την πλευρά των μηχανικών κατατέθηκε ένα σχέδιο-Οδικός Χάρτης των ενεργειών του Δήμου Προσοτσάνης, προκειμένου να οδηγηθούμε στην προκήρυξη του σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη του μειοδότη-αναδόχου του έργου μέσω χρονοδιαγράμματος.
  γ: Ο κος Δήμαρχος, έπειτα από αίτημα του Α.Ο.Σ., δεσμεύτηκε να παραχωρήσει ένα γραφείο για τις ανάγκες του Συν/σμού μας, δηλώνοντας παράλληλα την υποστήριξή του στην πορεία και την υλοποίηση του όλου εγχειρήματος.
  δ: Το Δ.Σ. του Α.Ο.Σ. θα συνδράμει οικονομικά στην υλοποίηση των μελετών συμβολικά κατά ένα ποσοστό.
  ε: Ακόμη, αποφασίστηκε από το Δ.Σ. του Α.Ο.Σ. το ερχόμενο φθινόπωρο να φυτευτούν κάποια κυπαρίσσια, ως ζώνη πρασίνου, πέριξ των πυλώνων της ΔΕΗ στη βόρεια πλευρά των οικοπέδων για την καλαισθητική αναβάθμιση του χώρου.
  στ: Δρομολογούνται επίσης, οι νομικές διαδικασίες για την εκκαθάριση των οικοπέδων του Συν/σμού από στάνες καταπατητών κτηνοτρόφων της περιοχής.

  Προσοτσάνη 30/8/2012
  ο Πρόεδρος
  Αθανάσιος Σαμαράς

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

                                                                                             

  ΘΗΣΕΑΣ ΕΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

  Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Προσοτσάνης ΦΕΚ 1007/27-9-1994 ΤΕΥΧΟΣ Δ

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

  Συγκροτήθηκε το νέο Δ.Σ. του συλλόγου όπως προέκυψε από τις εκλογές της 29 Ιουλίου 2012 ως εξής:

  1.Αθανάσιος Σαμαράς Πρόεδρος
  2.Γεώργιος Χατζόπουλος Αντιπρόεδρος
  3.Ελένη Μουρατίδου Γραμματέας
  4.Θεόδωρος Τσακίρης Ταμίας
  5.Διαμαντής Σταγγίδης Μέλος
  6.Κωνσταντίνος Μπενάζης Μέλος
  7.Νικόλαος Φοροζίδης Μέλος

  Παρακαλούνται τα μέλη να στείλουν το προσωπικό τους email (ή κάποιου δικού τους ανθρώπου εφόσον δεν έχουν δικό τους) ή τον αριθμό του κινητού τους, ώστε να δημιουργηθεί μια ενημερωμένη λίστα για να μπορεί να γίνεται εύκολα άμεση ενημέρωση.

  Η επικοινωνία με το κλασσικό ταχυδρομείο είναι αργή, ακριβή και αναποτελεσματική.

   

  το site θα λειτουργήσει για να ενημερώνει τα μέλη του για όλα τα νέα που αφορούν τον συνεταιρισμό.

  Τελευταία ενημέρωση ιστοσελίδας : 5/07/19 11:35

   

  πληροφορίες : Διαμαντής Σταγγίδης (email: stagidis@yahoo.gr)